Regülatörlerde Ekonomik Kullanım Ömrü

SERVİS REGÜLATÖRLERİNDE EKONOMİK KULLANIM ÖMRÜ NEDİR? NE KADAR  OLMALIDIR?  

Ülkemizde  doğalgazın konutlarda kullanımı 30 yılı aşkın süredir devam ediyor . Buna bağlı olarak gaz dağıtımının en önemli parçası olan servis regülatörlerinin de kullanımı da 30 yılı aştı .

Bu süre zarfında ölçüm açısından önemli olan Sayaçlar için kalibrasyon ve değişim ile ilgili ekonomik kullanım ile ilgili standartlar oluşurken, regülatörler için ise henüz bu çalışmalar tamamlanmadı.
Gaz dağıtım sisteminin ölçüm ve güvenlik açısından önemli bir parçası olan regülatörler ile ilgili de “ekonomik kullanım ömrü “ kavramının doğru şekilde belirlenmesi ve buna uygun çalışmaların yapılması artık önemli bir ihtiyaç olmuştur. 

Ülkemize gaz dağıtımını başladığı günden bu yana sektörün içerisinde bulunan  bir ekip olarak  ve özellikle servis regülatörü konusundaki  30 yıla yaklaşan üretim ve tasarım tecrübelerimizi sektörün gelişimi için paylaşmayı bir görev biliyoruz.
Öncelikle “ekonomik kullanım ömrü” tanımını yapmak gerekiyor. Bir cihazın devreye alınmasından itibaren , devreden çıkarıldığı  zamana kadar geçen süreye cihazın “kullanım ömrü” diyebiliriz. Ancak tanım olarak bu yeterli olmaz, çünkü regülatörün bir de bu süre zarfında gerekecek “servis” ve “bakım” maliyetlerinin de göz önüne alınması gerekecektir.  Ayrıca cihazın ilk maliyeti de bu “servis-bakım” maliyetleri ile beraber göz önüne alınmalıdır.

Ortalama ürün maliyetleri düşünüldüğünde, bir cihaz için verilecek sefer servis hizmeti maliyetinin, neredeyse ürünün satınalma değerine yakın olacağı bilinmektedir.
 Buradan yola çıkarak “ekonomik kullanım ömrü”, regülatörün devreye alınmasından itibaren , “servis” veya “bakım” gerektirdiği ilk tarihe kadar geçen süre şeklinde tanımlanabilir.

Çünkü burada artık asıl maliyet ürün değil, o ürüne yapılan “servis” hizmeti olmaktadır .
Tüm dünyada kabul görmüş iyi mühendislik uygulamalarından ve müşteri beklentilerinden yola çıkılarak bir zaman belirlenebilir.  Bu süre bize göre , tek kademeli  cihazlar için genellikle “20 yıl” ( bakınız İngiltere PRS-3 Şartnamesi) , bizim sistemimizde kullanılan çift kademeli ürünler için genellikle  “10 yıl”  ( İngiliz PRS-29 şartnamesi ) olarak belirlenmelidir.

Ekonomik kullanım ömrünü etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar çevresel etkenler, ürün tasarımı ve üründe kullanılan malzemelerin türü şeklinde, üç ana  başlık altında toplanabilir. Diğer makalelerimizde, bu etkenlerin ürünlerin ekonomik ömrüne etkisi ve ekonomik ömrün uzaması için doğru olan  tasarımlar ile tercih edilmesi gereken malzeme hakkında hem tecrübelerimiz hemde araştırmalarımız yer almaktadır.